Teknoloji Ve Tasarım Dersi Normu Nasıl Hesaplanır?(Çözülmüş)

  • Teknoloji ve Tasarım dersi norm kadro hesabı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre uygulama esaslarında belirtildiği gibi öğrenciler guruplara bölündükten sonra her gurup ders saati sayısı ile çarpılarak toplam ders yükü hesabı yapıldıktan sonra bu hesaba göre norm belirlenmesi gerekirken bazı okullarımızda sadece şube sayısı ders saati sayısı ile çarpılarak toplam ders yükü hesaplanmaktadır.

Teknoloji ve tasarım dersi kaç saat?

Ve 28 gurup X haftada 2 ders saati olarak okulun toplam teknoloji tasarım ders yükü 56 saat olması gerekirken birçok okulda 14 şube X 2 saat =28 saat olarak gösterilmekte ve eksik norm hesaplamasına sebebiyet vermektedir. Aynı durum Bilgi ve iletişim Teknolojileri dersi norm kadroları içinde uygulanmalıdır.

32 saat derse kaç norm verilir?

6 dahil 6 ila 30 saat ders varsa 1 öğretmen normu verilir. 31 saat dahil 31 ila 42 saat ders yükü varsa 2 öğretmen verilir. 42 saatten daha fazla ders varsa her 21 saat ders yükü için daha o branş için norm verilir.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni hangi derslere girebilir?

Bu maddeye göre Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği’ne;Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı), Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği,Ev Yönetimi Öğretmenliği ve

You might be interested:  Kargo Ile Paket Nasıl Gönderilir?(Çözünme)

Norm nasıl hesaplanır?

Artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen için norm kadro daha verilir. Örneğin 57 saat için 3 norm (42+15 den), yine 78 saat için de (63+15 den) 4 norm hesaplanır. Aşağıdaki forma branşınıza ait toplam ders yükünüzü girerek norm sayınızı hesaplayabilirsiniz.

Teknoloji ve Tasarım dersi hangi sınıflarda okutulacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, teknoloji tasarım dersinde yaptığı düzenlemeyi geri aldı MEB, müfredat güncellemesi sırasında, bilişim teknolojileri ve yazılım dersini 5 ve 6. sınıflardan 7 ve 8. sınıflara; Teknoloji ve Tasarım Dersini ise 7 ve 8. sınıflardan 5 ve 6’lara almıştı.

Tektas hangi ders?

Teknoloji Tasarım, Teknoloji ve Tasarım, Teknoloji ve Tasarım Dersi Dokümanları Teknoloji; Temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

3 norm kaç saat derse verilir?

21 ders saati olarak dersler bölünüyorsa ve artık olarak kalan ders saati sayısı 15 dersin üzerindeyse o artık ders saatleri de bir norm kadro olarak kabul edilir. Yani okulunuzda ilgili branştan 78 ders saati varsa 21 saatten hesaplama yapılırsa 63 saat ders 3 norm kadroya tekabül eder.

Kaç saat derse bir norm verilir?

Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır.

Teknoloji ve tasarım öğretmenleri hangi bölümden mezun?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni olabilmek için üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Lise eğitimini meslek liselerinin ilgili bölümlerinde almış olanlar daha avantajlı konumdadır.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni ne kadar maaş alır?

Özel sektörde çalışan bir teknoloji ve tasarım öğretmeni maaşı ise 3450-6900 tl arası değişir.

You might be interested:  Paket Kavurma Nasıl Yapılır?(Çözünme)

Teknoloji ve tasarım ne demek?

Tasarım Teknolojileri Alanı, Endüstriyel Ürünler Tasarımı Dalı’nda sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Belediyelerde norm kadro nasıl belirlenir?

Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir ”. Yine anılan kanunlarda belediye ve bağlı kuruluşlarının norm kadro çerçevesinde kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek görevi ilgili meclislere verilmiştir (Karakaya, 2006:

Norm kadro hesabı nasıl yapılır?

Branşa ya da alana ait olan toplam ders sayısı dikkate alınmak suretiyle norm kadro hesaplama işlemi yapılmaktadır. Tabii bu durum genel olarak öğretmenlik için gerçekleşir ve saat üzerinden öğretmen sayısı ile belirlenir.

Sınıf öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Madde metni açıkça “Öğrenci sayısı 10’dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.” demektedir. Yok, eğer fiziki olarak bir sınıfınız ve 20 öğrenciniz var ise o zaman sınıf öğretmeni norm kadronuz 1 öğretmendir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *