Teknoloji Tasarım Raporu Nasıl Yazılır?(Çözülmüş)

 • evet teknoloji ve tasarımda rapor nasıl yazılır? ben sana kısaca bir cevap vereyim ilk önce atıyorumki kağıttan uçak yaptın raporunu hazırlamak için misal; ilk önce kağıdı katladım kırıştırdım büzdüm vesayre bardakları yapıştırdım demişsin onları nasıl bir düzende yaptın aklına nasıl geldi gibi soruların cevapları kağıda yazıcaksın bu kadar basit umarın istediğin şeyi almışsındır

Proje ile ilgili rapor nasıl hazırlanır?

Proje raporu, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılır. Rapor olabildiğince kısa ve öz olmalıdır. Proje raporu en az 2, en fazla 15 sayfa olmalıdır. Yapılan çalışmanın rapor üzerinden değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Proje raporu nasıl olmalıdır?

PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR

 1. Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarını yazılarak kaydedilmelidir.
 2. Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır.
 3. Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir.

Proje raporu hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Rapor hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

 • İyi bir planlama yapmalısınız.
 • Konunun kapsamını netleştirmelisiniz.
 • Bilgileri doğru şekilde sınıflandırmalısınız.
 • Anlaşılır bir dil ve akıcı bir anlatım kullanmalısınız.
 • Objektif olmalısınız.
 • Sonuç kısmını ihmal etmemelisiniz.

Bir konu hakkında rapor nasıl yazılır?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:

 1. Konunun uzmanı olmak.
 2. Raporun konusunu iyi kavramış olmak.
 3. Konuyla ilgili kaynakları taramak.
 4. Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.
 5. Objektif davranmak.
You might be interested:  Vodafone Altın Paket Nasıl Yapılır?(Mükemmel cevap)

Akademik rapor nasıl yazılır?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?

 1. Yazım dili anlaşılır olmalıdır.
 2. Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır.
 3. Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır.
 4. Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
 5. Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Raporda görsel olur mu?

– Raporda yer alan her fotoğraf da, satır boşlukları 2,5 cm içten başlanmalıdır. – İki paragraf arasında fazladan bir miktar boşluk bırakılması gerekmektedir. – Uzun, alıntı, şekiller, dipnot, tablo, ekler, kaynaklar vs. bölümünde tek satır aralığı kullanılabilir.

Araştırma raporu nasıl olmalıdır?

RAPOR YAZIMINDA TEMEL İLKELER

 1. Amaç iletişimdir. Açık ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 2. Kısa ve öz olmalıdır. Ort. 10-20 sayfa.
 3. Bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.
 4. Son cümle bir sonraki paragrafla bağlantı kurmalıdır.
 5. Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açıklanmalıdır. GYA (günlük yaşam aktiviteleri)

Tasarım raporu Nedir?

Proje Tasarim Raporu. Bu belgenin amacı, analiz, yani çözümleme sürecindeki ne sorusunun ardından, nasıl sorusuna yönelik bir çalışmayla yazılımın mimari, veri, ve arayüz tasarım çalışmalarının sonuçlarını aktarmaktır.

Proje durum raporu nedir?

Proje durum raporu, projenizin mevcut durumunu aktarmanın bir yoludur. Durum raporu, Üreticiler ve Proje Yöneticileri tarafından müşterileri, ekip üyelerini ve paydaşları güncel tutmak için kullanılan önemli bir iletişim aracıdır.

Bir raporda hangi konu başlıkları yer almalıdır?

Kapak: Başlık ve ödevi hazırlayanla ilgili bilgiler içerir. İçindekiler: Ödevin içindeki ana ve alt başlıkların listesidir. Gelişme: Konunun, açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği bölümdür. Ödevin/ raporun en uzun kısmıdır.

Raporda neler yer alır?

Özet: Raporun özünü, gayesini, raporda incelenen temel fikirleri, varılan sonuçları ve yapılan tavsiyeleri kısaca belirtir. İçindekiler Tablosu: Raporun yapısını gösterir, raporda yer alan ana ve tali bölümlerin isimlerini içerir. Giriş: Rapor un konusunu, amacını ve geliştirme bölümünü içerir.

You might be interested:  Vodafone Vodem Ek Paket Nasıl Alınır?(Soru)

Rapor yazım sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

RAPOR YAZILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Raporun hitap bölümüne raporun sunulduğu makam büyük harfle yazılır. 2- Raporlar okunaklı, anlaşılır ve düzgün cümlelerle yazılmalıdır. Raporlar uzun ve kapsamlı olabileceği gibi özlü ve kısa da olabilir. 3- Raporlarda yazılarda silinti ve kazıntı yapılmalıdır.

Word’de rapor nasıl yazılır?

Rapor Sihirbazı’nı kullanarak rapor oluşturma

 1. Oluştur sekmesinin Raporlar grubunda Rapor Sihirbazı’nı tıklatın.
 2. Rapor Sihirbazı sayfalarındaki yönergeleri izleyin. Son sayfada Son’a tıklayın. Raporun önizlemesine baktığınızda, raporu yazdırıldığında görüneceği şekilde görürsünüz.

Akademik rapor türleri nelerdir?

Rapor Türleri

 • Çalışma ve Faaliyet Raporu.
 • Değerlendirme Raporu.
 • Araştırma Geliştirme Raporları
 • Teftiş (Denetleme) Raporu.
 • İş/Görev Raporları
 • Bilgi Veren Raporlar.
 • İrdeleyen (Tahlil-Analiz Eden) Raporlar.
 • Şekle Bağlı (Formel) Raporlar.

Teknik rapor nasıl hazırlanır?

Teknik rapor içerisinde yapıya dair en küçük detayların dahi verilmesi istenmektedir. Bilhassa dipnotların kesinlikle teknik raporda bulunması gerekir. Teknik raporun içerisinde konuya açıklık getirecek görsellerden faydalanılmalıdır. Resimler, grafikler, tablolar ve şekiller; teknik raporun içerisinde bulunmalıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *