Endüstriyel Tasarım Patenti Nasıl Alınır?(Doğru cevap)

 • Patent nasıl alınır? İlk önce buluş olduğu iddia edilen ürünü, uzman bir patent vekili ön araştırma yapar. Ön araştırma vekili buluş olduğuna karar verirse, ürünün ayrıntılı belgelerini ve resimlerini alır.

Endüstriyel Tasarım Tescili Nasıl Yapılır?

Endüstriyel Tasarım Tescili Nasıl Alınır?

 1. Başvuru için gerekli evraklar temin edilir.
 2. Kuruma ait elektronik form doldurulur.
 3. Ürün incelemeye tabi tutulur uygun bulunursa kayıt altına alınır.
 4. Sicil kaydı gerçekleşen ürün bir süre için itirazlara açık bırakılır.
 5. İtiraz gerçekleşmezse tescil belgesi hazırlanır.

Endüstriyel tasarım belgesi nasıl alınır?

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 1. İmzalı başvuru formu.
 2. Vekil durumunda vekaletnamesi.
 3. İmza sirküsü
 4. Rüçhan talebi var ise rüçhan belgesi.
 5. Tescillenmek istenen tasarımların özelliklerini belirgin biçimde yansıtan fotoğraf ya da çizimler.

Endüstriyel tasarım tescili kaç yıl?

Tasarımlar kaç yıl süre ile koruma altına alınır? Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir. talep edilen tasarımın Türkiye’de kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.

You might be interested:  Avea Kalan Paket Nasıl Öğrenebilirim Faturasız?

Tasarım Tescili ne kadar?

Tasarım Başvuru Ücretleri Başvuru ücreti 270 TL’dir. Bazı hallerde, tek bir başvuruda birden fazla tasarım için başvuru yapılabilmekte, çoklu başvuru denilen bu başvuru türünde, ilkinden sonra gelen tasarımların başvuru ücreti 120 TL’ye inmektedir.

Tasarım Tescili ile Korunan Nedir?

Bir tasarımın tescil edilerek korunması ile hak sahibi, inhisarı haklara sahip olur. Tasarımlar, Kuruma başvuru yapılarak tescil edilmiş olması halinde ‘tescilli tasarım ‘, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ‘tescilsiz tasarım ‘ olarak korunur.

Endüstriyel tasarım tescili belgesi nedir?

Endüstriyel tasarım tescili yaptıran tasarım sahibine Endüstriyel tasarım Tescil Belgesi verilir. Bu belge ile tasarımların korunma süresi başvuru tarihinden başlayarak 5 yıldır. Bu süre 5 yıl bitiminde yenilenebilir ve toplam olarak 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Endüstriyel çizim nedir?

Endüstriyel tasarım, bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Tasarım tescili ne demek?

Yaratıcılığınızı kullanarak meydana getirdiğiniz tasarımlarınızı tasarım tescili yöntemi ile koruma altına almanız tek koruma yönteminizdir. Tescil edilen tasarımlar, izinsiz kullanılamaz, üretilemez, piyasaya sunulamaz, ithal edilemez, ticari amaçla kullanamaz ve satılamazlar.

Tasarım korumasından kimler yararlanır?

Kimler endüstriyel tasarım tescil korumasından yararlanabilir? gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de tasarım tescil korumasından yararlanır.

Faydalı model için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren kaç yıldır?

Faydalı Model sisteminde; Patentte farklı olarak inceleme işlemi bulunmamaktadır. Bu nedenle patente göre daha kısa sürede ve daha az maliyetle belge alınabilmektedir. Bu sistemde koruma araştırma raporuna dayanılarak verilir. Faydalı Model belgesi 10 yıl koruma sağlar.

You might be interested:  Hazir Paket Revani Nasil Yapilir?

Bir ürünün tasarım tescil kapsamı dışında kalmasına neden olan durumlar nelerdir?

Kamuyu ilgilendiren, tarihi, dini ve kültürel bakımdan halka mal olmuş ve ilgili kuruluşların tescil hakkı vermediği armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar, tasarım koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.

Bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alan fikri mülkiyet tescili nedir?

Endüstriyel Tasarım Hakkı: Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alır, bu hak ile önemli olan ürünün teknik özellikleri değil kendisine has görünümü ve özgün tasarım özellikleridir. 554 Sayılı KHK’nın 12. Maddesine göre, tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.

Tasarım tescili ne kadar sürede çıkar?

Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda TPK tasarımın belgeye bağlanıp tesciline karar verir. Toplamda bu süreç yaklaşık 5-6 ay sürer.

Ürün Patenti almak ne kadar?

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 10,76 lira, marka tescil ücreti 321,61 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,29 lira oldu. Tasarım tescil başvuru ücreti ise 54,24 lira olarak tespit edildi. Tebliğ 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

Tasarım patenti ne işe yarar?

Daha önce kamuya sunulmamış, yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olma şartlarını taşıyan tasarımların kullanım hakkının tasarım sahibine ait olmasını sağlayan tescil işlemidir. Bir tasarım başka bir tasarım ile karşılaştırıldığında, tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *