Endüstriyel Tasarım Nasıl Alınır?(Çözüm bulundu)

Endüstriyel Tasarım Tescili Nasıl Alınır?

 1. Başvuru için gerekli evraklar temin edilir.
 2. Kuruma ait elektronik form doldurulur.
 3. Ürün incelemeye tabi tutulur uygun bulunursa kayıt altına alınır.
 4. Sicil kaydı gerçekleşen ürün bir süre için itirazlara açık bırakılır.
 5. İtiraz gerçekleşmezse tescil belgesi hazırlanır.
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Tasarım Tescil Belgesi Nasıl Alınır? Tasarım Başvurusunun Hazırlanması Tasarım tescili ile korunmak istenen ürünlerin görsel tarifnamesi hazırlanmalıdır. Tasarım tarifnamesi tasarımın görsel olarak içerdiği yeniliklerin açıklanmasıdır.

Endüstriyel Tasarim belgesi nedir?

Tasarım üzerinde düşünülüp fikir üretme şeklidir yani çok geniş bir kavramdır. Endüstriyel tasarım tescili yaptıran tasarım sahibine Endüstriyel tasarım Tescil Belgesi verilir. Bu belge ile tasarımların korunma süresi başvuru tarihinden başlayarak 5 yıldır.

Endüstriyel tasarım tescili kaç yıl?

Tasarımlar kaç yıl süre ile koruma altına alınır? Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir. talep edilen tasarımın Türkiye’de kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.

Bir tasarım patenti nasıl alınır?

Tasarıma ilişkin tüm başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (“Kurum”) sisteminden online olarak yapılmaktadır. Tasarım tescil başvurusu, Kurum nezdinde kayıtlı bir marka veya patent vekili aracılığı ile yapılabilmektedir. Başvuru ile aynı gün, müvekkilimize başvurunun yapıldığını gösterir belgeler sunulmaktadır.

You might be interested:  Bir Paket Makarnaya Ne Kadar Tuz?(Mükemmel cevap)

Tasarım patenti nedir?

TASARIM TESCİL NEDİR Daha önce kamuya sunulmamış, yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olma şartlarını taşıyan tasarımların kullanım hakkının tasarım sahibine ait olmasını sağlayan tescil işlemidir.

Endüstriyel tasarım tescili ne demek?

Endüstriyel tasarım tescili ise sanayide üretilen, insan yaşamını ilgilendiren, tasarlanma koşullarını sağlayan ürünlerin resmi yollarla güvence altına alınmasını sağlayan bir dizi işlemlere verilen isimdir.

Endüstriyel çizim nedir?

Endüstriyel tasarım, bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Tasarım tescili ne demek?

Yaratıcılığınızı kullanarak meydana getirdiğiniz tasarımlarınızı tasarım tescili yöntemi ile koruma altına almanız tek koruma yönteminizdir. Tescil edilen tasarımlar, izinsiz kullanılamaz, üretilemez, piyasaya sunulamaz, ithal edilemez, ticari amaçla kullanamaz ve satılamazlar.

Faydalı model için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren kaç yıldır?

Faydalı Model sisteminde; Patentte farklı olarak inceleme işlemi bulunmamaktadır. Bu nedenle patente göre daha kısa sürede ve daha az maliyetle belge alınabilmektedir. Bu sistemde koruma araştırma raporuna dayanılarak verilir. Faydalı Model belgesi 10 yıl koruma sağlar.

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi nasıl alınır?

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 1. İmzalı başvuru formu.
 2. Vekil durumunda vekaletnamesi.
 3. İmza sirküsü
 4. Rüçhan talebi var ise rüçhan belgesi.
 5. Tescillenmek istenen tasarımların özelliklerini belirgin biçimde yansıtan fotoğraf ya da çizimler.

Tasarım Tescili ile Korunan Nedir?

Bir tasarımın tescil edilerek korunması ile hak sahibi, inhisarı haklara sahip olur. Tasarımlar, Kuruma başvuru yapılarak tescil edilmiş olması halinde ‘tescilli tasarım ‘, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ‘tescilsiz tasarım ‘ olarak korunur.

Tasarım tescili ne kadar sürer?

Tasarım tescili süreci yaklaşık 8 ay sürer. Endüstriyel tasarım tescilinde başvuru sahibi gerçek yada tüzel kişiler olabileceği gibi birden fazla başvuru sahibide olabilir. Tasarım başvurusu tarafımızdan aynı gün online olarak yapılmaktadır.Başvuru yapıldığı tarihden itibaren tasarım koruma altına alınmış olur.

You might be interested:  Iletişim Tasarım Ne Iş Yapar?(Mükemmel cevap)

Tasarım tescili ne kadar sürede çıkar?

Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda TPK tasarımın belgeye bağlanıp tesciline karar verir. Toplamda bu süreç yaklaşık 5-6 ay sürer.

Tasarım patenti Neyi Korur?

Sınai mülkiyet hakları konusunu basitçe özetlemek gerekirse; Ürünlerin ismi “marka tescili”, Buluş olarak değerlendirilebilecek teknik yenilikler ve çalışma sistemleri Patent, Daha önce var olan ürünler üzerinde yapılan iyileştirmeler Faydalı Model, görsellikleri ise Tasarım tescili ile korunur.

Tescilli ürün ne demek?

Marka tescili; markanın ürün, servis ve hizmetlerine dair tanıtım, satış ve pazarlama gibi tüm faaliyetlerin sadece marka tarafından yapılmasını sağlayan, hak sahibi olmayan üçüncü taraflar tarafından kullanımını yasaklayarak markayı koruma altına bir sistemdir.

Bilgilenmiş kullanıcı ne demek?

Bilgilenmiş kullanıcı, söz konusu tasarım hakkında bilgi sahibi olan ve daha önce o ürünü kullanmış ve ürün hakkında deneyim sahibi olan kişidir. Örneğin, oturma grubu tasarımı için bir ev hanımı bilgilenmiş kullanıcıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *